herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Szkoła Równych Szans I edycja

Informacje o projekcie

Z przyjemnoscia informuję, że Szkoła Podstawowa w Dobczynie wygrała konkurs w ramach projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans", którego  celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.


Projekt finansowany będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Priorytet 2.1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.


Projekt ma na celu wyjscie naprzeciw uczniom, umożliwienie im pogłębienie swojej wiedzy i zainteresowań, zmotywowanie ich do zdobywania nowych umiejętności, wyrównanie braków, otwarcie uczniów na świat, spowodowanie,ze nabiorą oni wiary we wlasne możliwości.  W ramach projektu zdefiniowano kluczowe przedsięwziecia :

 1. Pomoc psychologiczno-logopedyczna -stworzenie gabinetu terapeutycznego.
 2. Klub Młodych Pływaków - nauka pływania dla uczniów
 3. Matematyka i Informatyka da się lubić- zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów  najzdolniejszych,przygotowanie ich do konkursów,zainspirowanie do poszukiwania ciekawych sposobów nauki
 4. We speak English - zajęcia pozalekcyjne - koło przedmiotowe dla uczniów najzdolniejszych, zaszczepienie w nich pasji uczenia się języków obcych
 5. Maly Ekoludek - pozalekcyjne koło ekologiczne, promowanie odpowiedzialności za środowisko natuarlne
 6. Dzieci kochaja teatr -  pozalekcyjne koło teatralne, rozbudzanie aspiracji, umożliwienie uczniom samorealizacji
 7. Piękna nasza Polska cała -pozalekcyjne koło krajoznawcze, rozbudzenie w uczniach miłości i szacunku do wlasnego kraju
 8. Uruchomienie świetlicy szkolnej – umożliwienie uczniom bezpiecznego i twórczego oczekiwania na powrót rodziców
 9. Szkolny Klub Sportowy - zajecia pozalekcyjne, rozwijanie w uczniach pasji sportowych, odciagniecie  ich od „ulicy”
 10. Profilaktyka zdrowotna -wizyta kontrolna u stomatologa, wdrazanie do odpowiedzialności za zdrowie wlasne, wskazywanie na istotę nawykow higienicznych
 11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - zajecia pozalekcyjne, umożliwienie uczniom najsłabszym wyrównanie   braków, pomoc w pokonywaniu trudnościwnioskowana kwota dofinansowania - 81,5 tys. zł.

Projekt finansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa       

PARTNERZY PROGRAMU :      

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )