herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Zadania online dla uczniów (do 25.03.2020 r.)

Drodzy uczniowie

Na tej podstronie będziemy zamieszczać zadania do wykonania w domu. Pracujcie systematycznie, ale w swoim tempie. Wykorzystajcie efektywnie czas, którym dysponujecie. Wykonujcie zadania samodzielnie. Uczcie się dysponować swoim czasem. Nie zawracajcie głowy rodzicom. Samodzielność jest kluczem do sukcesu.

 

Szanowni Rodzice

 

Dziś uruchomiliśmy podstronę, która będzie zbiorem zadań dla uczniów. Jest to zestaw zadań do wykonywania w domu. Zadania zostały tak dobrane by umożliwiały uczniom powtórkę materiału oraz zapoznanie się z nowymi treściami. Mamy nadzieję, że ten sposób utrwalania wiedzy sprawi uczniom przyjemność. Ważne by wykonywali te zadania samodzielnie. Nie chodzi nam o to, by Rodzice wykonywali je za uczniów. Chcemy by uczniowie wdrażali się do samodzielnej i efektywnej pracy.

Spis treści niniejszej strony
PEDAGOG POLECA

Edukacja w dzisiejszych czasach

 

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niewątpliwie jest dużym wyzwaniem. To jednoczesna innowacja, a zarazem trudność nie tylko dla nauczycieli oraz  uczniów, ale i rodziców. Obecna sytuacja zobligowała nas wszystkich do korzystania z nowoczesnych metod edukacyjnych. Dużym wyzwaniem jest zapoznanie się oraz korzystanie z wielu nowych programów, aplikacji czy platform edukacyjnych.

 

 Dotąd korzystaliśmy oczywiście z wielu możliwości, jakie daje nam technologia informacyjna, ale nie na tak dużą skalę. Nauczyciele starają się przy pomocy nowoczesnych metod nie tylko umożliwić, ale tez uatrakcyjnić uczniom lekcje.Musimy jednak zwrócić uwagę na to, by treści  nie były przeładowane, a przekazane w sposób przystępny i zrozumiały. W przeciwnym razie uczeń może nie poradzić sobie z materiałem albo się zniechęcić.

 

 Niezwykle trudne jest przekazywanie nowych treści przez ekran komputera. Potrzebne jest nie tylko duże zaangażowanie ze strony nauczyciela i ucznia, ale  i rodziców. Nauka w domu wygląda zupełnie inaczej niż w szkole. Uczeń może poczuć, że został pozostawiony sam sobie: brak stojącego obok nauczyciela, rówieśników, trudności w samodzielnej pracy. To wszystko może spowodować u niego różne stany emocjonalne.

 

 Rodzice również często mogą  być sfrustrowani całą sytuacją. Nie oszukujmy się - nawet barwna multimedialna prezentacja, książka czy lekcje przez komunikator nie zastąpią nauczyciela, który na bieżąco tłumaczy i wyjaśnia niezrozumiałe treści podczas lekcji.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że uczniowie mają bardzo dużo obowiązków i są obciążeni.

Innym problemem, który może się pojawić podczas zdalnej edukacji, jest motywacja ucznia. Wybity ze szkolnego rytmu może mieć trudność z odnalezieniem się w obecnej rzeczywistości. Jak temu zaradzić? Jak mu pomóc? Są to niewątpliwie trudne pytania, jednak wspólnymi siłami nauczyciele i rodzice mogą w pewnym stopniu pomóc sobie nawzajem.

 

 Musimy sprawić, aby uczeń czuł się bezpiecznie i mógł w każdej chwili skorzystać z naszej pomocy. Mówiąc wprost: musi czuć wsparcie z naszej strony w każdej sytuacji. Dziecko powinno mieć swoje miejsce do nauki, a także ustalony rytm dnia. Uczeń przed podjęciem działań powinien być wypoczęty, gdyż jeśli nie będzie wyspany i zregenerowany, nie będzie mógł się skupić nad lekcjami. Dobrze wiemy, że koncentracja uwagi dziecka nie trwa zbyt długo, dlatego musimy  pamiętać o przerwach w trakcie nauki. Dziecko musi być świadome ile taka przerwa będzie trwała: z krótka może spowodować, że dziecko niechętnie przystąpi do nauki, a zbyt długa może wybić go z rytmu. Nie zapominajmy, że te wszystkie działania wykonywane są tylko dla jego dobra. Systematyczna praca na pewno da pożądane efekty, a rutynowe działania wprowadzą ład i harmonię.

 

  W każdej sytuacji można szukać wad, ale widoczne są tez zalety. Zdalne nauczanie daje możliwość nowym pomysłom, nieszablonowym rozwiązaniom. Zaletą jest Niewątpliwie duża kreatywność wśród uczniów- jak wiadomo nie od dziś, nuda to jej najlepsza nauczycielka. Ważne jest również to, jak w tej chwili uczniowie oraz rodzice zaczynają postrzegać  przez lata deprecjonowany zawód nauczyciela. Niektórzy zaczynają doceniać to, jak nieodzowna jest nasza rola w procesie edukacyjnym.

Dorota Żegota


 

 

 

KILKA UWAG O WYCHOWANIU

 

 

 

Czytając poniższe uwagi trzeba pamiętać że nie są to "prawdy absolutne", a przede wszystkim nie opisują one doświadczeń ich adresata.
Czy stosowanie się do nich gwarantuje sukces wychowawczy? Nie. Czy nie stosowanie się zawsze doprowadzi do porażki? Nie. Warto jednak je chyba przemyśleć i skonfrontować z własną strategią wychowawczą, szczególnie gdy nie przynosi ona oczekiwanych efektów.
Pamiętajmy też - w kontekście ewentualnych porażek wychowawczych - o słowach wybitego psychologa Abrahama Maslowa: Jest możliwe być kochanym i szanowanym, a pomimo to ulegać cynizmowi i nihilizmowi oraz nie widzieć nic, dla czego warto pracować.

                                                  

 

CO ROBIĆ ?

 

W rozmowie i kontaktach z dzieckiem:

 

 • uważnie wsłuchujmy się w wypowiedzi dziecka ( wyłączmy telewizor, odłóżmy gazetę )
 • nie wyśmiewajmy i nie ironizujmy ( obniża to poczucie wartości dziecka )
 • nie użalajmy się nad dzieckiem ( bardziej go to "dołuje")
 • przeprowadzajmy rozmowy bez uczucia gniewu i złości ( blokują one przyswajanie i samo-refleksję )
 • unikajmy frazesów i prawienia kazań ?
 • unikajmy skrajnie negatywnych określeń ( np. głupi, leniwa, idiota )
 • raczej chwalmy i nagradzajmy, nawet za drobiazgi ( dodaje to wiary i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa )
 • rozładowujmy napięcia poczuciem humoru
 • nie przypominajmy zdarzeń z przeszłości.
 • zachęcajmy do budowania poczucia własnej wartości dziecka i rozwijajmy jego samokrytycyzm ( zwiększa to optymizm, pomaga przezwyciężać niepowodzenia )
 • nie izolujmy od rówieśników, nie trzymajmy w domu w obawie, że spotka je coś złego ( bez doświadczeń zło uderzy o wiele mocniej )
 • kontrolujmy poczynania dziecka w sposób taktowny i dyskretny ( bez śledzenia, z uszanowaniem sfery intymności )
 • pokazujmy konsekwencje złego postępowania ( wyeliminuje to powtórkę błędu )
 • wykazujmy zrozumienie dla uczuć i zmiennych gwałtownych emocji dziecka
 • w stosowaniu kar bądźmy konsekwentni,, uświadamiajmy dziecku, iż wynikają one z troski o jego los
 • nie dyskredytujmy z powodu niepowodzeń, pokazujmy, jak można je naprawić
 • wypełniajmy wolny czas dziecka przez np. sport, wycieczki.

 

POSTAWY DZIECI - OCZEKIWANIA RODZICÓW

 

Postawy młodzieży w okresie dojrzewania

Oczekiwania rodziców w stosunku do dzieci w tym okresie

Negacja autorytetów (domu, szkoły, kościoła), bunt

Budowanie świata na osobowościach, uległość, posłuszeństwo, podporządkowanie się

Akcentowanie własnego zdania, brak kompromisów, budowanie tożsamości na agresywności

Szukanie optymalnych rozwiązań, tolerancyjnoć, wyrozumiałość

Ciekawość poznawcza granicząca z brawurą

Odpowiedzialność, rozumienie potrzeby uczenia się, ukierunkowanie zainteresowań, przewidywalność skutków poczynań

Ucieczka w system kłamstw i fantazjowania

Prawdomówność, rzeczowość informacji

Domaganie się przywilejów, poszerzenie skali żądań

Odpowiedzialność, ograniczenie pomocy od rodziców na rzecz zwiększenia obowiązków dziecka

Rozluźnienie rodzinnych więzi uczuciowych, oddalanie się od domu

Dojrzałość uczuć rodzinnych, wyważone, opiekuńcze relacje z rodzeństwem

Skrajność postaw ( np. nieśmiałość lub tupet ), widzenie świata biało czarnego

Odejście od krańcowości zachowań, widzenie półcienia. Refleksyjność, dojrzałość sądów, autokrytycyzm

Mały stopień samokrytycyzmu

Refleksyjność, dojrzałość sądów, autokrytycyzm

 

 

 

POSTAWY RODZICÓW WOBEC DZIECI

 

Coraz więcej czynników wpływa negatywnie na kształtowanie dzieci. Wiele z nich jest poza naszymi możliwościami reagowania, niektóre jednak zależą od nas rodziców.
Co prawda większość z nas może powiedzieć słowami Bettelheima :wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować-  to warto czasem zastanowić się nad naszymi postawami wobec dzieci.

 

RODZICE

DZIECI

Nieumiejętność okazywania miłości, uczuć

Szukanie ciepła i miłości wśród rówieśników, w sektach, przedwczesna inicjacja seksualna

Nadmierne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka,

wygórowane ambicje wobec niego, brak akceptacji

Niska samoocena, niechęć do najbliższych, brak akceptacji siebie, szukanie jej wśród rówieśników za pomocą ryzykownych zachowań (agresja, sięganie po alkohol lub narkotyki), stany depresyjne, próby samobójcze

Lekceważenie problemów dzieci, minimalizowanie czasu im poświęcanego.

Unikanie trudnych rozmów

Zamykanie się w sobie, szukanie rozwiązań problemów wśród kolegów, ucieczka w świat mediów

Brak konsekwencji w działaniu

Lekceważenie rodziców, nie realizowanie poleceń, działania pozoranckie, utrata autorytetu

Nadmierne zaufanie do dzieci - za duża swoboda

Próby niebezpiecznego eksperymentowania, stworzenie nierealnej rzeczywistości, wybieranie płytkich medialnych wzorców i utożsamianie się z nimi

Nadopiekuńczość

Brak samodzielności, zagubienie, bezradność, lęk przed podejmowaniem decyzji, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem

Nadmierna rygorystyczność, stosowanie kar i przemocy fizycznej,

minimalizowanie nagród i pochwał

Osłabnięcie więzi rodzinnych, ucieczki z domu, zdobywanie autorytetu wśród rówieśników agresją, odreagowywanie się w przemocy

Reagowanie na problemy dzieci pod wpływem silnych emocji

Ucieczka w milczenie, izolowanie się, agresywne replikowanie, kłótliwość

Brak poszanowania intymności
( wścibstwo )

Skrytość, brak zaufania, utrata autorytetu

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW- nauczanie zdalne


Szanowni Państwo
Chciałabym  podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci w domu.

Jak zorganizować warunki do nauki w domu?


1. Wspierać dziecko w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
3. Zachęcać do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale), nie obciążać dzieci  w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?


1. Okazywać zainteresowanie nauką, ich sukcesami i trudnościami.
2. Chwalić za wytrwałość i systematyczność.
3. Uświadamiać dziecku wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?


1. Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.
2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali mojej  pomocy, informacji, wsparcia proszę o kontakt mailowy anna.kompie11@gmail.com

 

 

 

 

Jak radzić sobie ze stresem

 

Stresujące i trudne sytuacje zdarzają się  w życiu każdego z nas.

Jak podkreślają eksperci, stres umiarkowany jest czynnikiem motywującym, umożliwiającym rozwój. Jednakże stres zbyt silny i długotrwały ma działanie niszczące i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Przyczynia się nie tylko do trudności z zasypianiem, zaburzeń w równowadze hormonalnej, zwiększenia ryzyka chorób, ale także ogranicza naszą zdolność do skupienia się i koncentracji.

 

Jak działa stres?

 

Podczas sytuacji stresujących dochodzi do wyrzutu hormonów walki: noradrenaliny i adrenaliny. Odpowiadają one za przyspieszenie tętna, rozszerzenie źrenic czy wzrost potliwości. W dłuższej perspektywie czasu uwalniane są także inne hormony np. kortyzol, który działa przeciwzapalnie i podnosi poziom glukozy we krwi. Jednakże w sytuacji zbyt wysokiego stresu, dochodzi do negatywnych konsekwencji dla zdrowia.

Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje wynikające z przewlekłego stresu, warto się zastanowić, jak sobie z nim radzić. Pamiętajmy, że każdy z nas reaguje inaczej w trudnych sytuacjach. W związku z tym, także decyzja o tym, jak poradzić sobie ze stresem powinna być podjęta indywidualnie.

 

Metody radzenia sobie ze stresem i nerwami

 

Uspokój myśli

 

W stresujących sytuacjach często mamy do czynienia z natłokiem myśli kłębiących się w naszej głowie. Ten nawał problemów uniemożliwia skoncentrowanie się i znalezienie konstruktywnego rozwiązania. A więc, na początek po prostu się uspokój. Weź głęboki oddech, zamknij oczy i pamiętaj, że zawsze dasz sobie radę. Dopiero z takim nastawieniem zabierz się za rozwiązanie przejściowych trudności.

 

Przewietrz się i bądź aktywny

 

Czasami stresuje nas sama konieczność siedzenia w danym miejscu. A więc, jeśli to możliwe, wyjdź na świeże powietrze. Ze spokojem weź kilka głębokich wdechów i wydechów, wybierz się na krótki spacer. Pozwól twoim myślom oderwać się choć na chwilę od swoich zmartwień.

W stresujących sytuacjach dochodzi do uwolnienia ogromnej ilości hormonów stresu, między innymi kortyzolu i adrenaliny. One nie tylko przyspieszają bicie serca, ale także motywują nas do działania. A więc, przekuj tą ogromną siłę w coś pozytywnego – POĆWICZ!

 

Jak wskazują specjaliści, aktywność fizyczna osłabia reakcję stresową i poprawia nastrój dzięki temu, że prowadzi do uwolnienia endorfin. Wykonywana regularnie przeciwdziała efektom nagłego i przewlekłego stresu, a także poprawia jego tolerancję. W badanych przeprowadzonych na wielu grupach osób, od sportowców, aż po żołnierzy z zespołem stresu pourazowego wykazano, że intensywne ćwiczenia fizyczne istotnie obniżały subiektywne poczucie stresu.

Jak podkreślają eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia, chcąc trwale obniżyć odczuwany stres, konieczna jest systematyczna aktywność fizyczna trwająca co najmniej 20-40 minut jednorazowo, kilka razy w tygodniu.

 

Wysypiaj się

 

Odpowiednia długość i jakość snu mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Brak snu wpływa negatywnie nie tylko na naszą wydolność, ale także na nastrój i zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Gdy jesteśmy przemęczeni pracujemy i myślimy mniej wydajnie. Chcąc uniknąć dodatkowego obciążenia pod postacią niewyspania, staraj się każdego dnia spać około 7 – 8 godzin dziennie.

 

Pogadaj z kimś

 

Czasami samo wypowiedzenie problemów na głos, pozwala nam spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Wtedy prawdopodobnie łatwiej będzie nam też znaleźć dobre rozwiązanie. A jeśli to nie wystarczy, to być może nasz rozmówca podpowie nam wyjście z tej trudnej dla nas sytuacji. W końcu co dwie głowy to nie jedna!

 

Odżywiaj się zdrowo

 

Jak wskazują dietetycy, jadłospis osób zestresowanych powinien zacząć się od spożycia pełnowartościowego śniadania. Zjedzenie dobrze zbilansowanego posiłku z samego rana dostarczy nam nie tylko cennych składników odżywczych, ale także pozwala na skupieniu się na wyzwaniach dnia codziennego. W końcu nie bez powodu mówimy, że „jak Polak głodny to zły”. Pogorszenie nastroju, które odczuwamy w czasie głodu jest fizjologiczną (normalną) reakcją naszego organizmu. W związku z tym nie mniej ważne jest regularne jedzenie w ciągu dnia. Pamiętaj, aby spożywać częste i małe posiłki.

w swoim jadłospisie zadbaj o:

 • witaminy (A, C, E, D, kwas foliowy, B12);
 • składniki mineralne (cynk, magnez, miedź);
 • jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Wspomniane składniki odżywcze znajdziesz w:

 • świeżych i przetworzonych warzywach i owocach;
 • pełnoziarnistych produktach zbożowych;
 • tłustych rybach i owocach morza;
 • płynnych olejach roślinnych, orzechach, nasionach i margarynach.

 

Zajmij swoje myśli

 

Czasami przydarzają się nam sytuacje bez wyjścia i jedyne co może nam pomóc to czas. A więc obejrzyj interesujący film, poczytaj wciągającą książkę lub zajmij się pracą. Pozwól swoim myślom odpłynąć.

 

 

Jak wpierać dzieci w czasie zagrożenia epidemicznego i kwarantanny?

 

 1. Zostań w domu z dzieckiem.

 2.  W sytuacji odczuwanej niepewności, strachu, przeżywanego stresu, dzieci potrzebują obecności najbliższych jeszcze mocniej niż w czasie spokoju, szczególnie dzieci emocje regulują w relacji.

 3.  Bądź blisko, bądź uważny.

 4. Zadbaj o regulację swoich emocji, zarażaj spokojem. Dzieci są bardzo wyczulone na emocje innych (szczególnie bliskich osób) i zarażają się nimi. Pamiętaj o samolotowej zasadzie maseczki tlenowej - najpierw sobie, potem dziecku. Chcąc pomóc swojemu dziecku w regulacji emocji, potrzebujesz sam być spokojny.

 5. Chroń siebie i dziecko przed płynącym z mediów strumieniem informacyjnym. Nie pozwól aby natłok stresogennych informacji zalał ciebie i dziecko. Można przyjąć zasadę uzyskiwania informacji o bieżącej sytuacji dwa razy dziennie np. rano i wieczorem. Ogranicz rozmowy z innymi dorosłymi o koronawirusie przy dziecku (gdy sam masz dużą/częstą potrzebę przegadania tematu, zrób to tak, aby dziecko nie słyszało).

 6.  Pomóż dziecku regulować jego emocje:
 •  Rozmawiaj z dzieckiem. Słuchaj aktywnie (bądź tu i teraz) i odpowiadaj na zadawane przez nie pytania. Dostosuj odpowiedź do potrzeb i możliwości emocjonalnych i intelektualnych dziecka. Stosuj zasadę ,,tyle i aż tyle ile zapyta dziecko”. Nie unikaj odpowiedzi, ani nie mów więcej ponadto o co zapytało dziecko (ono najlepiej wie czego potrzebuje i co jest w stanie emocjonalnie i poznawczo przyjąć i ,,przepracować”). Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, powiedz o tym dziecku i zapewnij że spróbujesz się dowiedzieć.
 •  Parafrazuj wypowiedzi dziecka np. ,,Usłyszałam, że zobaczyłeś w telewizji ludzi w maskach...”
 • Odzwierciedlaj stan dziecka - sonduj i opisuj jego zachowanie i emocje np. ,,Wygląda na to że przestraszyłeś się koronawirusa”.
 •  Zapewniaj, że odczuwanie strachu jest czymś naturalnym i uniwersalnym dla wszystkich ludzi, możesz odwołać się do swojego doświadczenia i emocji.
 •  Zarażaj spokojem, przekazuj nadzieję, mów o tym jak różne osoby/instytucje dbają o zdrowie innych i szukają sposobu aby zaradzić rozprzestrzenianiu się wirusa. Wskaż na to co wy sami robicie, aby być bezpiecznymi.
 •  Baw się i śmiej się!!! Zabawa jest świetnym, naturalnym sposobem na regulację emocji dzieci- szczególnie zabawy regulacyjne i relacyjne oraz udawane. Poczucie humoru pomaga się zdystansować do trudnej sytuacji, śmiech sprzyja dobremu oddychaniu i dotlenia mózg, uwalnia endorfiny. Radość jak każda emocja jest zaraźliwa. Wykorzystuj ,,regulatory emocji”- bliskość, ruch, dotyk, oddech i śmiech. To wszystko da Wam zabawa :)
 • Na podstawie artykułu

Agnieszki Amzel – psychologa dziecięcego

 

Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie się fizyczne nad członkiem rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Ofiary przemocy w rodzinie stanowią przede wszystkim kobiety, które wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed zerwaniem toksycznej relacji. Jak wygląda mechanizm przemocy domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy?

 

Przemoc w rodzinie zachodzi wówczas, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną najbliższym, z którymi mieszka pod jednym dachem. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Jeśli osoba doświadczająca pomocy domowej w porę nie zareaguje i nie uwolni się od tyranii partnera, z czasem będzie jej coraz trudniej przerwać błędny krąg przemocy. Miesiące, a czasem nawet całe lata upokorzeń zmieniają u ofiary postrzeganie samej siebie – zaczyna ona stopniowo przejmować taki obraz własnej osoby, jaki wmawia jej oprawca. Wówczas jedynym wyjściem jest zwrócenie się do instytucji, które dysponują środkami prawnymi pomagającymi karać sprawców przemocy.

 

Ogólnopolski numer telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie: 800 12 00 02

 

Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce?

O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy spełnia następujące cechy:

 • ma charakter intencjonalny co oznacza, że działania sprawcy są świadome i zamierzone;
 • jest rodzajem relacji, w której jedna ze stron podporządkowana jest drugiej – sprawca wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną lub społeczną, aby zdominować ofiarę;
 • jest relacją, w której sprawca podejmując działania lub zaniechując ich narusza prawa i dobra osobiste ofiary;
 • powoduje szkody fizyczne i psychiczne oraz wywołuje cierpienie u osoby, która doznaje przemocy.

 

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić?

 

Dopuszczanie się przemocy psychicznej lub fizycznej na członku rodziny jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli dochodzi do aktów przemocy domowej, ofiara powinna jak najszybciej zareagować:

 • wezwać policję – służby mają obowiązek interwencji w przypadku podejrzeń o przemoc w rodzinie. W przypadku gdy sprawca zachowuje się agresywnie, policja może zastosować tymczasowy areszt na 48 godzin.

 

Spis organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie dostępny jest na stronie:

https://www.niebieskalinia.pl/

 

 

Ważne adresy i telefony

 

Tutaj możesz udać się po wsparcie:

 • Komisariat Policji w Tłuszczu ul. Szkolna 6, tel. (29) 757-31-85,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, tel. (29) 753-88-23 (lub 24),  fax. (29) 777-92-40,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 1A 05-205 Klembów, tel. (29) 753-88-41 (wtorki godz. 8-14),
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wołomin ul. Legionów 78, tel. (22) 776-44-95, (96),
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wołomin ul. Powstańców 12, tel. (22) 787-85 43, (22)776-44-88,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zielonka ul. Poniatowskiego 29, tel. (22) 771-83-84 w godz. 8.00-16.00, 504-221-017 (całodobowy),
 • Poradnia Centrum Praw Kobiet (porady prawne, psychologiczne, socjalne), Warszawa ul. Wilcza 60/19, tel. (22) 622-25-17. 
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. (22) 250 63 25

 

Telefony zaufania:

 

 • Niebieska Linia – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 801-120-002, 
 • Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie i porady psychologiczne,  tel. 116-123,
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116-111,
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12,
 • Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski , tel. 800-120-226,

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA POLECA

 

MiastoDzieci.pl proponuje zbiór bezpłatnych materiałów opracowanych przez autorów książek dla dzieci, psychologów, terapeutów, które pomogą rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie. Materiały prezentują różny poziom merytoryczny, warto by rodzice najpierw sami z nimi zapoznali się i wybierając je, kierowali się możliwościami i wrażliwością swoich dzieci.

 


 

 

 

 Zajrzyj na Facebooka. Pani Beata poleca różne ciekawe inicjatywy.


 

 Konkurs plastyczny dla dzieci "Pozdrowienia z domu",szczegóły pod linkiem: https://tiny.pl/t33tj

Konkurs organizowany przez CzasDzieci.pl oraz Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej.

 


 

Drodzy Uczniowie, przyłączmy się do ogólnopolskiej akcji "KARTKA DLA MEDYKA"

Akcja polega na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu z materiałów dowolnych kartki lub rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla pracowników służby zdrowia za ich trudną i odpowiedzialną pracę. Czas akcji 30 marzec- 01 kwiecień.

Zdjęcia wykonanych prac przesyłamy na adres: szkola@spdobczyn.pl . Zostaną one opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

Wykonane prace zatrzymujemy, kiedy już będzie można wrócić do szkoły, przynosimy je do świetlicy.

 


 

102 propozycje Polskiego Radia Dzieciom na spędzanie czasu w domu. Polskie radio dzieciom

Specjalnie dla dzieci audycje: edukacyjne, muzyczne, plastyczne, kulturalne,sportowe, dotyczące języka polskiego i języków obcych, bezpieczeństwa i wiele innych :)

Konkurs "Laurka dla Polskiego Radia Dzieciom"

Polskie Radio Dzieciom świętuje swoje piąte urodziny i z tej okazji zaprasza do konkursu plastycznego!  Wystarczy wziąć ulubione pomoce plastyczne i dowolną techniką samodzielnie wykonać laurkę. Zdjęcie pracy do 5 kwietnia należy wysłać na adres: dzieci@polskieradio.pl
Szczegóły konkursu i regulamin na:  https://tiny.pl/7hfzj

 

CENTRALNA KOMISJA EDUKACYJNA - ZADANIA KLASA VII,VIII

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Ciekawe linki do wykorzystania. Przedstawiamy Państwu zbiór wartościowych adresów, z których możecie skorzystać przy wspólnej zabawie z dziećmi:

https://mojedziecikreatywnie.pl/

https://www.kidsartncraft.com/

https://eduzabawy.com/

http://www.specjalni.pl/

http://pisupisu.pl/

https://miastodzieci.pl/

https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka

https://www.miniminiplus.pl/

http://www.necio.pl/

http://www.zyraffa.pl/

JĘZYK ROSYJSKI

Klasa VII

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa związanego z tematyką  „Dom/mieszkanie”

 1. Słownictwo ze strony 82 w podręczniku:
 • nazwy pomieszczeń w domu i mieszkaniu
 • nazwy mebli i sprzętów
 • wyrażenia przydatne w opisie mieszkania
 1. W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćwiczenie 2/42. Możesz to ćwiczenie wykonać na kartce z  bloku rysunkowego.

Jeśli chcesz możesz skorzystać z zasobów internetowych:

https://www.youtube.com/watch?v=BzpoSPTBuV0&list=PLnpFXmMoF2PcnGB2SQvEBnG-YLI4gfCvm&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=Vzf-NuQng4A&list=PLnpFXmMoF2PcnGB2SQvEBnG-YLI4gfCvm&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=9rYlWxtHNJw&list=PLnpFXmMoF2PcnGB2SQvEBnG-YLI4gfCvm&index=16

https://rosyjski.pro/opis-domu-po-rosyjsku/

 

Klasa VIII

Utrwalenie słownictwa związanego z zakupami

 1. Słownictwo  ze strony 85 i 86 w podręczniku:  Раздел IV -  урок 1, 2, 3
 2. Ułóż krzyżówkę , której rozwiązaniem będzie hasło „МАГАЗИН”.

Hasła do krzyżówki wybieraj z tematyki rozdziału IV.

 Krzyżówkę zapisz w zeszycie przedmiotowym.

HISTORIA, CHEMIA, BILOGIA - ZDALNE LEKCJE - PLATFORMA DLA UCZNIÓW

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Prosimy by uczniowie pracowali systematycznie.

GEOGRAFIA

KL.5

Temat: Przez lądy i oceany (podręcznik str. 86-90)

Zadania do wykonania:

Zeszyt ćwiczeń- str. 52-53, zadania 1,2,3,4

Dla lepszego zrozumienia tematu można korzystać ze str.

www.gov.pl/zdalnelekcje, szkoła podstawowa kl.5, przedmioty: geografia, temat „Lądy i oceany na Ziemi”

kl.6

Temat: Energetyka w Europie” (podręcznik str. 114-119)

Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym:

Zad.1 str. 119 (podręcznik)

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia można zapoznać się z powyższym tematem wpisując w wyszukiwarce internetowej – „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii i jej oszczędzanie epodreczniki.pl”

KL.7

Do wykonania prezentacja multimedialna „Polskie obiekty na liście UNESCO” (podręcznik str.155).

Prezentacja:

 • ok. 10 slajdów,
 • na pierwszym slajdzie koniecznie tytuł i położenie danego obiektu/obiektów na mapie Polski, na ostatnim – kto wykonał daną prezentację,
 • pracę robimy INDYWIDUALNIE,
 • numer obiektu w podręczniku (str.155) odpowiada numerowi ucznia w dzienniku elektronicznym. Obiektów UNESCO na liście jest 15, więc:

-        obiekt nr 1 opracowuje osoba nr 1 w dzienniku,

-        obiekt nr 2 opracowuje osoba nr 2 w dzienniku, itd.

 • osoby na liście od nr 16 opracowują:

-        obiekt nr 1 opracowuje osoba nr 16 w dzienniku,

-        obiekt nr 2 opracowuje osoba nr 17 w dzienniku, itd.

 • termin – 29 marca 2020 r.
 • prace proszę wysłać na adres mailowy morybak@wp.pl

 

PRZYRODA

 

KL.4

Temat: „Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa (podręcznik str. 104-107)

Zadania do wykonania:

Zeszyt ćwiczeń – str. 66-67. zadania 1,2,3,4

Dla lepszego zrozumienia tematu można korzystać ze str.

https://epodreczniki.pl  szkoła podstawowa, przyroda kl.4 – Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną?

 

 

JĘZYK POLSKI

Ze strony Pana Janusza: http://mojamatma.nogard.pl/strona=nauka_w_domu

 

Klasa IV
Temat: Na wiosnę piękniejszy wieje wiatr… Grupa podmiotu i grupa orzeczenia.
Ćwiczenie 1 s. 143
Ćwiczenia 2, 3, 4, 5 s. 144
Ćwiczenia 6, 7, 8, 9 s. 145
Ćwiczenie 10 s. 146

Klasa V

 


TEMAT


Zadania

Informacja zwrotna/praca domowa

 

Środa

 

Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów (podręcznik str.206-207)

  Zad.5/208

Karta pracy – bogowie greccy

 Przeprowadź krótki wywiad
z wybranym bogiem.

w zeszycie

 

w zeszycie oraz  na maila _ mm.gromek@wp.pl

 

Czwartek

 

Wyczyny Heraklesa (podręcznik
str. 222-224) – 2 godz.

Scenariusz do komiksu – (przekład intersemiotyczny)

v  Określ, które wydarzenia i w jakiej kolejności zostaną ujęte, które postacie będą przedstawione, na ilu planszach zmieszczą się rysunki. Opisz w kilku zdaniach każdą z zaplanowanych plansz.

 

 

w zeszycie

 

 

 

DLA CHĘTNYCH –

 

KOMIKS 


Piątek

 

Opowiem, jak było (Jak napisać opowiadanie odtwórcze?) Podręcznik str.226

 
Zad 1 i 4 /227


w zeszycie

 

 

 

Klasa VI

 


TEMAT


Zadania

Informacja zwrotna/praca domowa

 

Wtorek

Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe (podr. str. 204-207)


11/207


w zeszycie

 

Środa

 

Kartka z pamiętnika

(ćwiczenia redakcyjne)

Opisz jeden dzień (13-17 marca – do wyboru) w formie kartki
z pamiętnika

 

na maila _ mm.gromek@wp.pl

 

(proszę przesyłać pracę w załączniku)

 

Czwartek

 

Najsłynniejsza celebrytka świata – odkrywamy tajemnice obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci (podr. 225-226)

 Zadania 1-5/226

 

Wywiad z Mona Lisą

(powinien zawierać wyjaśnienie, dlaczego obraz Leonarda da Vinci stał się jednym z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie)

 

W zeszycie oraz na maila _ mm.gromek@wp.pl

 


Piątek

 


Rodzaje wypowiedzeń (podr. str.227)


powtórzenie


-------

 

Klasa VII
Temat: Cześnik i Rejent – prezentacja głównych bohaterów „Zemsty”

 

Ćwiczenie 1
Wyjaśnij znaczenie trudnych dla Ciebie wyrazów.
Ćwiczenie
Zaprezentuj jednego bohatera (charakterystyka)

(konspekt lekcji do pobrania ze strony http://mojamatma.nogard.pl/strona=nauka_w_domu)

 

Klasa VIII

Klasa ósma otrzymała 3 arkusze z zadaniami.  W tym tygodniu arkusz nr 2. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, proszę kierować je na maila  mm.gromek@wp.pl

MATEMATYKA

Pan Janusz przygotował dla wszystkich klas zadania.

http://mojamatma.nogard.pl/strona=nauka_w_domu

 

Dodatkowo:

https://szaloneliczby.pl/
https://matzoo.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Linki dla klas VII, VIII

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania.htm

https://egzamin-8klasa.pl/egzaminy/kursy/1/testy-egzaminacyjne-jezyk-angielski

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-jezyk-angielski-2018/

https://www.dlaucznia.pl/

 

 

Zakres materiału

Klasa IV

Słownictwo ze str. 66 – podręcznik

Ćwiczenia 2,4 str.58  2,3 str. 60  1,2,3 str. 64 – zeszyt ćwiczeń

 

Klasa VI

Słownictwo ze str. 72 – podręcznik

Ćwiczenia 1, 2 str.46,  8 str.47,  2,3 str. 48,  5, 6 str. 49,  1,2 str. 50,  5,6 str. 51

 

Klasa VII

Słownictwo ze str. 139 – podręcznik

Ćwiczenia A, B, C str. 58-59  A, B, C, D, E str. 59-60  ‘Skills Checkpoint 5’ str. 64-65 – zeszyt ćwiczeń

 

Klasa VIII

Słownictwo ze str. 138 – podręcznik

Ćwiczenia A, B str. 56  A, B str. 57  A, B, A, B str. 58  ‘Skills Checkpoint 5’ str. 62-63 – zeszyt ćwiczeń

.................................................................................

Gry edukacyjne ( wszystkie klasy):

Gry na słownictwo i gramatykę

Umiejętności językowe:
Grammar Points: poziom A
Listening (słuchanie ze zrozumieniem): poziom A
Reading (czytanie ze zrozumieniem): poziom A
Use of English (znajomość środków językowych): poziom A
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

JĘZYK ANGIELSKI

Klasy 3:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Countries%20Billionaire/index.html - gra billionerzy, dzięki której można poćwiczyć niedawno wprowadzone słownictwo związane z krajami i językami
Klasy 2:
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,3607d-angielskie_slowka_kolory.html - powtórka kolorów (z lewej strony wybieramy poziom "intermediate")
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,356e4-angielskie_slowka_jedzenie.html słownictwo związane z jedzeniem (znajdź i kliknij przedmioty, których nazwy widzisz na liście)
Klasa 1:
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,3607d-angielskie_slowka_kolory.html - powtórka kolorów (z lewej strony wybieramy poziom "beginner")
Dodatkowo:
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/blast-off - powtórka z cyfr dla wszystkich młodszych klas (tutaj można wybrać przedział cyfr np. 10-20, 30-60 itp); w tej grze słuchamy wymienionej liczby po angielsku i klikamy na właściwą rakietę
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/hideseek/ - Hide and Seek, czyli gra w chowanego dla wszystkich młodszych klas, powtórka cyfr oraz nazw zwierząt (George mówi jakich cyferek i zwierzątek musimy poszukać na obrazku)

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/  (dla klas 2 i 3) - uczniowie, to Wasza ulubiona zabawa w w wisielca (na początku wybieramy kategorię a potem gramy na takich samych zasadach jak na lekcjach)

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 Klasa I

Z powodu przerwy w nauczaniu w szkole bardzo proszę o to, żeby pierwszaki codziennie ćwiczyły w domu głośne czytanie, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie pierwszej dziesiątki, czyli utrwalały to co było oraz dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie drugiej dziesiątki typu: 12+4; 17-2. Proszę o wykonanie ćw. matematycznych do 23 s.
Dodatkowo: https://www.matzoo.pl/;

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna;
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

Klasa 2A i 2B

 

Karty matematyczne część 4 – strony od 66 do 75 (utrwalające zadania dodatkowe)

                                             - ćwiczenia do strony 41 (po 2-3 strony dziennie)

Karty ćwiczeń część 4- strony od 90 do 96 oraz od 102 do 105 (utrwalające zadania dodatkowe)

                                         - czytanki (przeczytaj co najmniej 3 razy) str.100,101

Podręcznik część 4    – czytanki  przeczytaj co najmniej 2 razy)

  - „Muzyka jest wszędzie” str.84,

                                              - „Trampki dla Cyryla” str 86,

                                              - „ Ślady przeszłości” str. 88,

                                             - „Nareszcie wiosna?” str. 90.

https://www.matzoo.pl/klasa2

zakładki:

nr 5- Miesiące-poziom zaawansowany

nr 6 – Liczymy miesiące

nr 7 –Tydzień

nr 8 – Jaka jest temperatura?

Nr 9 – Różnica temperatur

Nr 10 – Która godzina (po południu)

Zakładka:     Mnożenie, Dzielenie.

Zbieramy przynajmniej po 3 ananasy.

 

 

https://dyktanda.online/app/#   

wybieramy klasę 2, regułę: ó/u, (jedno losowo wybrane będzie na dyktandzie w klasie)

wybieramy klasę 2, regułę: rz/ż (jedno losowo wybrane będzie na dyktandzie w klasie)

wybieramy klasę 2, regułę: ch/h (jedno losowo wybrane będzie na dyktandzie w klasie)

 

Kolejna lektura:  Danuta Parlach, Kapelusz Pani Wrony

 

Klasa III A i B

 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna -  Część 3 " Wiosna":1.Podróże kropli rosy; 2.Niebezpieczny żywioł; 3.Witaj wiosno; 4.Jak kura z jajkiem; 5.W kosmosie; 6.Czysta Ziemia, 7.Na tropie legend
https://matzoo.pl - liczby, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w wybranym zakresie, zadania tekstowe, plany, jednostki, miary, figury
http://pisupisu.pl/ - ortografia, gramatyka, słowne zabawy, trening umysłu
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/39 - sudoku i inne łamigłówki
POZOSTAŁE - DLA WSZYSTKICH KLAS

 

Drodzy uczniowie

Przed Wami dwa tygodnie w domu. Na pewno znajdziecie czas na ciekawą lekturę, dobry film, aktywność artystyczną. Może zaczniecie prowadzić bloga lub pamiętnik? A może zaczniecie rozwiązywać zadania ze strony Pana Janusza - http://mojamatma.nogard.pl/strona=strona_glowna ?

Mam dla Was jeszcze jedną propozycję. Planujemy zorganizować mistrzostwa ortograficzne.

Bazą dla mistrzostw będą dyktanda ze strony: https://dyktanda.online/app/#

Zasady:
1. Wchodzicie na wskazaną stronę i ćwiczycie dyktanda dla wybranych klas ( w zasobach są dyktanda dla klas od I do VIII)
2. Ćwiczycie wszystkie reguły.
3. Podczas mistrzostw będziecie musieli napisać wybrane przez nas dyktando.
4. Dla najlepszych uczniów- mistrzów ortografii przewidujemy ciekawe nagrody!

Do dzieła!

Informatyka klasy IV-VI

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )