herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Historia Szkoły Podstawowej w Dobczynie

Fragmenty zapisków kronik

Szkoła Podstawowa w Dobczynie - krótki rys historyczny.

 

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie w naszych okolicach dotyczą okresu przed 1939 rokiem. Pierwszą szkołą na tym terenie była szkoła w Pasku, która, jak świadczy zapis w kronice szkolnej zapisana była w papierach jako szkoła w Dobczynie.

Mieściła się w budynku pobudowanym przez braci Stanisława i Antoniego Zychów i realizowano w niej, tak zwany program wiejski, to jest 4 klasy.

Przez okres okupacji szkoła funkcjonowała na takich prawach jak i inne szkoły w Generalnej Guberni. W 1944 roku szkoła została zniszczona przez działania wojenne. Z inicjatywy mieszkańców, jesienią 1945 roku znów ruszyło nauczanie, również we wsi Pasek.

W 1946 roku przystąpiono do remontowania tak zwanego budynku podworskiego znajdujacego się w opuszczonym majątku dziedzica Jastrzębskiego.

W 1947 roku przygotowano dwie sale, w których na dwie zmiany uczyło się sześć klas. Kierownikiem szkoły była wówczas Pani Maria Szretter. Drugim nauczycielem uczącym w szkole był Pan Czesław Bednarczyk.

 

Zapiski z 1953 roku mówią, że w szkole uczyło się 58 uczniów. W 1955 roku kierownikiem szkoły została Pani Michalina Kurpiewska.

Ponieważ z roku na rok wzrastała liczba uczniów, postanowiono zaadoptować na potrzeby szkoły oborę podworską. W 1958 roku wydział oświaty wydał stosowne decyzje. Do pracy zaangażowała się ludność wiejska, przeprowadzono zbiórkę pieniędzy.

14 września 1959 roku, przerobiony z obory wiejskiej budynek, zaczął pełnić funkcję budynku szkoły.

Była to sześcioklasowa szkoła, 126 uczniów uczyło 3 nauczycieli: Szczepańska Katarzyna, Michalina Kurpiewska i Elżbieta Araszkiewicz.

Jak opisuje to kronika szkoły Szkoła mieści się w trzech salach lekcyjnych, kancelaria, korytarz, szatnia i maleńki przedsionek. Budynek nie został wytynkowany na zewnątrz, brak studni, brak ogrodzenia szkoły. Światło elektryczne nie zostało doprowadzone. Przed budynkiem rumowiska, sadzawka nie została zasypana. W starym drewnianym budynku mieszkają trzy rodziny nauczycielskie. Warunki są bardzo trudne, ale wszyscy się cieszą z możliwości nauki

W 1960 roku Szkoła Podstawowa w Dobczynie liczy 132 uczniów.

Rok 1961 jest wyjątkowym rokiem- szkoła ma już elektryczność. Przybywa uczniów, jest ich już 160, uczą się na dwie zmiany. Szkoła otworzyła świetlicę wiejską i zorganizowała kurs dokształcający dla dorosłych mieszkańców wsi.

W 1963 roku kierownikiem szkoły zostaje Pan Hutnik Józef , który zaczyna pracę na stanowisku od ogrodzenia szkoły i wybudowania sanitariatów na zwenątrz. W 1965 roku kierowniczką szkoły zostaje Pani Krystyna Urban. W szkole uczy siedmiu nauczycieli.

Od roku 1967 szkoła staje się szkoła ośmioklasową z 213 uczniami. Jest ciasno, dwie klasy uczą się w starym drewnianym budynku.

Od 1969 roku zaczęto starania o rozbudowę szkoły. Przygotowano kosztorys. Społeczeństwo zobowiązało się do pokrycia 1/4 kosztów rozbudowy.W 1970 roku ruszyła rozbudowa szkoły. Do istniejącej części, powstałej z obory dziedzica, dobudowano, od strony zachodniej budynek, w którym mieściły się dwie sale lekcyjne, gabinet dyrektora i mieszkanie służbowe.

Większość prac wykonano w czynie społecznym. Warunki nauki stały się trochę łatwiejsze, stopniowo przybywało pomocy naukowych, poprawiały się warunki nauczania. W szkole działał chór szkolny i drużyna harcerska.

Młodzież pobierała naukę gry na fletach, mandolinach. Wielokrotnie zdobywano nagrody wojewódzkie, podczas przeglądu chórów szkolnych. Stopniowo przybywało uczniów.

 

Kolejny dyrektor szkoły Pani Zofia Sobka znów zaczęła zabiegać o rozbudowę szkoły. W latach 80 - tych dobudowano wschodnie skrzydło budynku i zastępczą salkę gimnastyczną, która została wykończona podczas kadencji następnego dyrektora szkoły Pani Jolanty Dębskiej.

 

Praktycznie od 1985 roku nie dokonywano w szkole żadnych inwestycji, przeprowadzano jedynie bieżące drobne remonty. Stopniowo środkowa część budynku , mająca już ponad 50 lat zaczęła ulegać niszczeniu.W 1997 roku zrodziła się myśl dotycząca generalnej rozbudowy szkoły, zwłaszcza, że liczba uczniów charakteryzowała się, mimo niżu demograficznego tendencją wzrostową.

 

W 2000 roku, podczas zebrania rodziców, powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Przy poparciu władz gminy opracowano dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji.

Rok szkolny 2001/2002 był dla nas wyjątkowo pracowity. Aby zrealizować programy nauczania pracowaliśmy w każde dwie soboty w miesiącu. Rozpoczęła się inwestycja. Na placu szkolnym pojawiły się maszyny budowlane.

Rok szkolny 2002/2003 była dla nas rokiem wyjątkowym. Na czas budowy przenieśliśmy się do zaprzyjaźnionej szkoły w Starym Kraszewie. Pracowaliśmy tam w systemie dwuzmianowym jako dwie niezależne szkoły.

Nowy rok szkolny 2003/2004 przywitaliśmy w murach naszej nowej szkoły.

 

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )