herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

"Nauką i pracą uczniowie sie bogacą"

Od grudnia 2013 roku realizujemy projekt edukacyjny pod nazwą " Nauka i pracą uczniowie się bogacą".

O nas na stronie CENTRES: http://centres.org.pl/szkola/szkola-podstawowa-w-dobczynie/

Projekt CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania).

Czas trwania projektu we wszystkich krajach partnerskich 1.02.2012 – 31.12.2014

Pilotaż w Polsce będzie przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności (www.p-s-k.pl) od września 2013 r. do kwietnia 2014 r.

Projekt CENTRES jest projektem edukacyjnym zgodnym z zapisami w podstawie programowej. Uczniowie klas III gimnazjum mogą go wpisać sobie na świadectwie.

Założenia programowe pilotażowego CENTRES w Polsce:

Kreatywność i przedsiębiorczość to kompetencje kluczowe, szczególnie pożądane, aby sprostać wymogom współczesnego rynku pracy. Celem nowoczesnej edukacji powinno być wskazywanie takich przedsięwzięć, by uczniowie poprzez praktyczne działania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale także byli dobrze przygotowani do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom. To również zachęcanie do świadomego, nieustannego samorozwoju przez całe życie.

Projekt CENTRES ma na celu powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość. Branża ta jest szczególnie otwarta na działania prospołeczne, angażujące ludzi do kontaktu ze sztuką i jej przeżywaniem, do otwierania się na nowe mody, trendy. Powiązanie branży kreatywnej z aktywnością uczniowską to diagnozowanie indywidualnych uzdolnień kierunkowych (w głównej mierze artystycznych i społecznych), ale również wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności młodych ludzi.

Projekt CENTRES chce promować taki rodzaj aktywności edukacyjnej, która wychodzi poza mury szkoły, jest z jednej strony przygodą, z drugiej ma swój wymiar użyteczności publicznej. Proponuje się grupom uczniowskim organizację lokalnego działania takiego jak np. pokaz mody, festiwal teatralny czy filmowy, benefis lokalnego artysty, koncert muzyczny pozwoli młodym ludziom  kształcić sprawności i umiejętności typowe dla postaw przedsiębiorczych. Poznają motywy aktywności gospodarczej, sporządzą kosztorys przedsięwzięcia, będą pozyskiwać sojuszników dla swoich działań. Nowatorski wymiar projektu to jego dostosowanie do wyzwań współczesnego świata, promowanie strategii edukacyjnej, czyli metody projektu i jej zastosowania w lokalnym działaniu, i tym samym uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

Efektem projektu będzie wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych i rozwój kreatywności uczniów, przeprowadzenie pilotażu w skali całego kraju, promocja dobrych praktyk, przez które rozumie się przeprowadzenie przez grupę uczniów imprezy w środowisku lokalnym.


Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )