herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Rozbudowa szkoły w Dobczynie

 

 

Rozpoczyna się rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej oraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków (parking, drogi dojazdowe, zieleńce). We wtorek 7 maja 2019 roku Wójt Rafał Mathiak w obecności radnych z Dobczyna Emilii Kamińskiej, Ewy Chacińskiej oraz z Paska Andrzeja Góreckiego podpisał umowę na wykonanie inwestycji. W wyniku przetargu publicznego do realizacji tej inwestycji została wybrana firma ARCUS Technologie z Celestynowa, która wykona przedmiot zamówienia za kwotę 9 673 950 zł, w terminie do października 2020 roku.

Rozbudowa szkoły zwiększy powierzchnię użytkową istniejącego budynku o 1 660 m2. Przybędzie 11 sal dydaktycznych oraz dodatkowe miejsca z przeznaczeniem na stołówkę i szatnie. Wybudujemy również ogólnodostępną salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 886 m2 z trybunami na 240 osób oraz z dodatkową salką do fitnessu.

Pierwsze prace budowlane ruszyły w maju 2019 r. Będziemy relacjonować na tej stronie postęp prac budowlanych.

 

30.09.2019 r.


Na dobry początek tygodnia. Sala gimnastyczna przy szkole w Dobczynie z dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki! Właśnie otrzymaliśmy informację o przyznaniu 1,1 mln zł z rządowego programu "Sportowa Polska". Dziękujemy! Szczególne podziękowania za wsparcie kieruję do Pani Poseł Anity Czerwińskiej i Pana Starosty Adama Lubiaka.
To niebagatelna dla nas kwota i poważny zastrzyk finansowy w ogólnej puli wydatków na rozbudowę szkoły (około 10 mln zł).


/ Rafał Mathiak /

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )