herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Szkoła Równych Szans - edycja VI

 

Z przyjemnoscią informuję, że Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans -VI edycja", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.

Realizacja programu rozpoczęła się od września 2016 roku.

Wnioskowana kwota dofinansowania - ok. 107 tys. zł.

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

PARTNERZY PROGRAMU : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie


Harmonogram zajęć od listopada 2017 r.

LP

Nazwa szkolenia/ zajęć


Data/y

Godziny

Adres zajęć i nr sali

Prowadzący zajęcia

1

„Matematyka i informatyka da się lubić”

4, 18 listopada 2017

2,9 grudnia 2017

8.00- 9.30

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 3 ,pracownia komputerowa

Janusz Dalak

2

Koło przyrodnicze

8, 22 listopada 2017

6 grudnia 2017

8.55 – 9.40

 Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 7

Monika Rybak

3

Trening Umiejętności Społecznych

8,15,22 listopada 2017

6,13 grudnia 2017

14.30-15.15

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 5

sala  nr 2/sala gimnastyczna

Dorota Żegota

4

‘We speak English’- zajęcia z j.angielskiego

 4, 18 listopada 2017

2grudnia 2017

8.00 -9.30

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 7 

Marta Panasiewicz

5

Koło plastyczne

9,23 listopada 2017

7,14 grudnia 2017

 12.45-14.25

 

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 6

Elżbieta Pielach

6

Mówię, czytam, czuję – Metoda Krakowska – zaj. logopedyczne

9,16,23 listopada 2017

7 grudnia 2017

 

11.50 – 12.35

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 2

Anna Zarychta

7

Dzieci kochają teatr – koło teatralne

7,14 listopada 2017

5 grudnia 2017

13.40 – 15.20

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,

hall

Izabela Olszewska

8

Mówię, czytam, czuję-zajęcia logopedyczne

6,13,20 listopada 2017

8.55 -9.40

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,

 sala logopedy

Magdalena Poziomkowska

Harmonogram szczegółowy zajęć - od 15 maja 2017Harmonogram zajęć nauczycieli i uczniów SP Dobczyn (od 15 maja 2017)

LP

Nazwa szkolenia/ zajęć

Data/y

 

godziny

Adres zajęć

 i nr sali

 

Prowadzący zajęcia

1

„Matematyka i informatyka da się lubić”

20. 05. 2017

27. 05. 2017

10. 06. 2017

16. 06. 2017

8.30 – 10.15

8.30 – 10.15

8.30 – 10.15

8.30 – 10.15

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 3

Pracownia komputerowa

Janusz Dalak

2

Koło przyrodnicze

24.05.2017

07.06.2017

12.45-13.30

12.45-13.30

 Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 7

Monika Rybak

3

    Twój rozwój

 

 

Trening Umiejętności Społecznych

 16.05.2017

 

 

19.05.2017

26.05.2017

02.06.2017

 13.40-15-15

 

 

11.50-12.35

11.50-12.35

11.50-13.30

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 5

 

sala  nr 2/sala gimnastyczna

sala  nr 2/sala gimnastyczna

sala  nr 2/sala gimnastyczna

Dorota Żegota

4

‘We speak English’- zajęcia z języka angielskiego

16.05.2017

19.05.2017

02.06. 2017

06.06.2017

09.06.2017

13.06.2017

 

13.40-14.25

11.50-12.35

11.50-12.35

13.40-14.25

11.50-12.35

13.40-14.25

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 7

sala nr 2a

 

Marta Panasiewicz

5

Koło plastyczne

18.05.2017

25.05.2017

08.06.2017

 13.40-15.15

13.40-15.15

 13.40-15.15

 

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 6

 

Elżbieta Pielach

6

Mówię, czytam, czuję – Metoda Krakowska

 

 

Twój rozwój

 

   10.05.2017

17.05.2017

7.06.2017

14.06.2017

 

26.05 2017

2.06.2017

12.45-13.30

12.45 – 13.30

12.45 – 13.30

12.45 – 13.30

 

13.30 – 15.15

13.30 – 15.15

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,
sala nr 2

 

 

 

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,

sala nr 5

Anna Zarychta

7

Dzieci kochają teatr – koło teatralne

25.05.2017

13.40 – 15.15

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,

sala nr 7

Izabela Olszewska

8

Mówię, czytam, czuję-zajęcia logopedyczne

17.05.2017

24.05.2017

31.05.2017

7.06.2017

14.06.2017

21.05.2017

12:45-13:30

Dobczyn, Mazowiecka 67, szkoła,

 sala logopedy

Magdalena Poziomkowska

 

 

Plan zajęć SRS VI

 

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. VI EDYCJA. (od października 2016 r.)

Godzina

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:50-12:35        

 

 

 

 

 

 

Trening umiejetności społecznych- D. Żegota

12:45-13:30

Mój Rozwój – B.Szymborska

 

- Jestem ECO- M. Rybak
- Mówię , czytam, czuję

– A. Zarychta, M. Poziomkowska

 

Język angielski kl.I-III-

M. Panasiewicz

 

 

13:40-14:25

 

Język angielski kl.IV-VI- M. Panasiewicz

 

 

- Koło teatralne- I. Olszewska
- Koło plastyczne- E.Pielach

 

14:30-15:15

 

 

 

- Koło teatralne- I. Olszewska


- Koło plastyczne- E.Pielach

 

 

W soboty , w godzinach 8.30 – 10.15 będą prowadzone zajęcia z informatyki i matematyki – prowadzący Janusz Dalak

Dzieje się w SRS VI

Szkoła równych szans – VI edycja
Gmina Klembów z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „ Szkoła równych szans – VI edycja”, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach prowadzonych przez Gminę Klembów uczniowie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz warsztatach plastycznych i teatralnych. W niektórych szkołach przewidziane są również zajęcia z logopedą.
Szkoły w zależności od potrzeb w ramach dofinansowania otrzymały pomoce dydaktyczne m.in. takie jak tablety, aparaty fotograficzne, globusy fizyczne i indukcyjne, mikroskopy z kamerą USB, lornetki, słuchawki z mikrofonem, roboty programowalne, laptopy z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, zestawy naukowe do dodatkowych zajęć z chemii, fizyki, matematyki czy biologii. Szkoły z Krusza, Woli Rasztowskiej, Ostrówka i Dobczyna otrzymały również tablice interaktywne, których wcześniej nie posiadały.
Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych to łącznie 111.910 zł, które w tym tygodniu Wójt gminy Klembów Rafał Mathiak przekazał szkołom.
Całkowita wartość projektu (zajęcia i pomoce dydaktyczne) wynosi 703.588 zł.

 

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu

 

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

RPMA.10.01.01-14-3910/15 pn. „ Szkoła Równych Szans- VI edycja”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Klembów/Szkołę Podstawową w Dobczynie

w okresie od 01.09.2016 roku do 31.12.2017 roku

 

 I.Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach z 11 gmin województwa mazowieckiego

Celem działań projektowych w szkole w Dobczynie  jest zwiększenie kompetencji u co najmniej 117 uczniów (60 dziewcząt, 57 chłopców) oraz 10 nauczycieli i nauczycielek.

Cele szczegółowe:

 1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w stosunku do poziomu szkolnictwa w większych miastach poprzez organizację zajęć rozwijajacych oraz rozszerzenie programu, poprawa dostępu do edukacji.
 2. Rozwój kompetencji kluczowych.
 3. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów uczniów.
 4. Pomoc logopedyczna
 5. Zmniejszenie negatywnych efektów oddziaływania czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych na edukację uczniów.
 6. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
 7. Poprawa wyników nauczania
 8. Większa dostępność do wiedzy między innymi poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie atrakcyjności zajęć poprzez wyjazdy edukacyjne,  np. lekcje wycieczki, w  muzeach, teatrze, pracowni artystycznej, obozie językowym itp.
 9. Zorganizowanie zajęć w sposób umożliwiający rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym - odpowiadając na potrzeby pracujących rodziców.
 10. Wdrożenie nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż tradycyjne formy, np. zajęcia z przedsiębiorczości, artystyczne z wykorzystaniem tabletów, tablicy interaktywnej, robotów.
 11. Szkolenie dla nauczycieli

II. Zasady ogólne

W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

 1. "We speak English" - zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 25 uczniów klas I-III i IV -VI - 60 godzin.
 2. Obóz językowy dla 25 uczniów.
 3. "Matematyka i informatyka da sie lubić" - koło matematyczno- informatyczne dla 15 uczniów klas IV-VI - 60 godzin.
 4. "Dzieci kochaja teatr" - koło teatralne dla 20 uczniów klas III-VI - 60 godzin.
 5. Dwa wyjazdy do teatru dla 30 uczniów każdy.
 6. "Ze sztuką za pan brat" - warsztaty plastyczne dla 15 uczniów klas I-III - 60 godzin.
 7. "Jestem EKO" - koło przyrodnicze dla uczniów klas I-VI - 30 godzin.
 8. "Mój rozwój" - zajęcia terapeutyczne i wspierajace dla 25 uczniów klas V-VI - 60 godzin.
 9. "Mówię, czytam, czuję" - zajecia logopedyczne dla 10 uczniów klas I-III - 90 godzin.
 10. Szkolenie nauczycieli.

 III. Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników

  Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie:

 1.  U których stwierdzono problemy związane z: niskimi wynikami w nauce, wykazywaniem aspołecznych zachowań, integracją z grupą, dotknięciem patologiami społecznymi (emigracja rodziców/ubóstwo), rozwojem psycho-ruchowym, niepełnosprawnością.
 2. Wykazujący się b. dobrymi wynikami w nauce, dzieci zdolne będą miały możliwość nieodpłatnego korzystania z zajęć wykraczających poza standardowy system nauczania 
 3.  Przejawiający uzdolnienia artystyczne


 Sposób rekrutacji:

  1. "We speak English" - zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego -uczniowie klas IV-VI, majacy problemy z opanowaniem materialu programowego z języka angielskiego (średnia ocen na półrocze) oraz uczniowie klas I-III zdradzajacy ponadprzeciętne zdolnosci językowe a których sytuacja materialna nie pozwala na rozwój ich zdolności
  2. Obóz językowy dla 25 uczniów - uczestnicy zajęć z języka angielskiego oraz inni uczniowie - wg np. konkursu wiedzy językowej.
  3. "Matematyka i informatyka da sie lubić" - koło matematyczno- informatyczne - uczniowie klas IV-VI, majacy najsłabsze oceny z matematyki (średnia ocen na koniec rok) oraz uczniowie, którzy nie maja w domu dostepu do internetu. Uczniowie zdolni - jako wsparcie dla uczniów słabszych (elementy mentoringu)
  4. "Dzieci kochaja teatr" - koło teatralne - uczniowie klas III-VI wyłonieni na podstawie badania ich predyspozycji aktorskich (kwalifikacje na podstawie przygotowanego przez uczniów pokazu).
  5.  Dwa wyjazdy do teatru dla 30 uczniów każdy - uczestnicy zajęć koła teatralnego oraz chętni uczniowie uczniowie bioracy udział w projekcie SRS VI
  6. "Ze sztuką za pan brat" - warsztaty plastyczne - uczniowie klas I - III według indywidualnych zgłoszeń oraz wytypowani przez wychowawców.
  7. "Jestem EKO" - koło przyrodnicze - uczniowie klas I-VI według indywidualnych zgłoszeń
  8. "Mój rozwój" - zajęcia terapeutyczne i wspierajace -  uczniowie rozpoczynający od roku szkolnego 2016/2017 naukę w klasie V i VI (dziewczęta i chłopcy).
  9. "Mówię, czytam, czuję" - zajecia logopedyczne - badania przesiewowe dla uczniów klas I-III oraz zdiagnozowani przez PPP uczniowie klasy IV i V
  10. Szkolenie nauczycieli.

 

 1. W każdej grupie znajdzie się 2 wolnych słuchaczy (na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników lub przypadku losowego wykluczającego go z uczestnictwa w zajęciach),
 2. Do wszystkich rodzajów działań powstaną listy rezerwowe. 
 3.  Każdy uczeń, który spełnia kryteria określone powyżej wypełnia wraz z rodzicem deklarację uczestnictwa, deklarację wyboru zajęć i  składa je w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu, lub u wychowawcy klasy. Termin składania dokumentów upływa dnia 30 września 2016 roku.
 4. Deklaracje uczestnictwa oraz Regulamin są dostępne na stronie www.spdobczyn.pl , w sekretariacie szkoły i u wychowawcy klasy.
 5. Powołuje się minimum jeden zespół rekrutacyjny do jednego działania (rodzaju zajęć). Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej 2 osoby i składa się z  nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć). W przypadku działań (rodzaju zajęć) w których w danej szkole jest tylko jedna lub dwie grupy zespół rekrutacyjny liczy 2 osoby i składa się z nauczycieli prowadzących zajęcia w danym działaniu (rodzaju zajęć) i nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie w danej szkole. 
 6. Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych wniosków i opinii.
 7. Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową.
 8. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp  uczniów obu płci  oraz uczniów niepełnosprawnych.
 9. Jeśli w szkole są przewidziane dwie i więcej grup z danego rodzaju zajęć, zespół rekrutacyjny decyduje o  przydziale ucznia do danej grupy stosując kryterium wieku, poziomu umiejętności itp.
 10. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę Uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 11. W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z  listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie  deklaracji (bez opinii).
 12. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
 13. Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzje taką podejmuje zespół rekrutacyjny.
 14. Listy zostają podane do publicznej wiadomości w danej szkole w sposób zwyczajowo przyjęty.
 15. Dopuszcza sie możliwość rekrutacji uzupełniajacej w czasie trwania projektu.

 IV. Obowiązki uczestników

    W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie mają obowiązek:  

 1.  Podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych,
 2.  Wypełnić  wraz z rodzicem/opiekunem prawnym formularz danych osobowych zgodny z załączonym wzorem formularza w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.

 

 

V. Dodatkowe obowiązki uczestników:

 1. Przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 2. Systematyczne uczestniczenie w zajęciach, 
 3. Przestrzeganie punktualności,
 4. Udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

VI. Uprawnienia uczestników

 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie.

VII. Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
 3. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem podpisanym i uzasadnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego. W.w. dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.
 4. W szczególnych sytuacjach  uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

VIII.Postanowienia końcowe  

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady  wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,     a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,                                   w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu.

 

 

 
 

 

 

opis dokumentutypdata

Formularz zgłoszenia uczestnictwa ucznia w projekcie

docx21-09-2016[ Pobierz ]
144 kB

Deklaracja wyboru zajęć

docx21-09-2016[ Pobierz ]
141 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )