herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBCZYNIE

 

 

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej. Właścicielem placu zabaw jest Szkoła Podstawowa w Dobczynie.

 2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.

 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

  • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
  • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

     4.  Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

  • zaśmiecania terenu,
  • jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
  • wprowadzania zwierząt, rowerów,
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni  prosimy zgłaszać do Dyrektora szkoły.

6. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi  zatrudnionemu w  placówce.

 

7. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po   uprzednim uzgodnieniu  z Dyrektorem szkoły.
 
8. W czasie trwania zajęć szkolnych uczniowie szkoły i oddziału przedszkolnego mają pierwszeństwo w korzystaniu z placu  zabaw. Wyklucza się udział osób postronnych w równoczesnym korzystaniu z uczniami z placu zabaw.

9. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia szkoły.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r.

 

Telefony alarmowe :

Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999

 

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )